فروردین ۳, ۱۳۹۸
پرستار متخصص سالمند و بیمار

پرستار متخصصی سالمندان در خانه

پرستاری تخصصی از سالمندان در منزل. ممکن است که پدر مادر و یا هر یک عزیزان شما که دچار بیماری شده است نیازمند به پرستاری دائم […]
فروردین ۳, ۱۳۹۸
کمک پرستار سالمند در خانه

کمک پرستار سالمند در خانه

نگهداری از بیماران و سالمندان در خانه کار بسیار مشکلی است باید کسانی که از بیماران و سالمندان در خانه نگهداری میکنند مراقب سلامتی خود باشند. […]
فروردین ۳, ۱۳۹۸
مراقبت از سالمند

مراقبت از سالمند

مراقبت از سالمندان همیشه  یک دغدغه بزرگ برای همه است. سالمندان به خاطر کهولت سنی و ناتوانی از انجام کارهای خود نیاز به یک پرستار و […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵
مراقب از سالمند در منزل

مراقب سالمند در خانه

سالمندی یک روند طبعی است و هر کسی دچار سالمندی خواهد شد سالمندان چون خود توانای انجام کارهای روزمره را ندارند دچار افسردگی و احساس بد […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵
همراه بیمار در بیمارستان

همراه بیمار در بیمارستان های تهران

پرستار بیمار در بیمارستانهای تهران . ممکن است که یکی از اعضای خانواده شما بیمار شود و برای یک مدت در بیمارستان بستری شود.اکثرا بعد از […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵
پرستار سالمند در خانه

نگهداری از سالمند در خانه

نگهداری از سالمندان یک چالش بسیار بزرگ است ممکن است که شما شاغل باشید و زمان کافی برای نگهداری از سالمندان نداشته باشید و یا سالمندان […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵
نگهداری از سالمند در خانه

نگهداری از سالمند در منزل

مراقبت از سالمند در خانه. خیلی از سالمندان دوست ندارن که به خانه سالمندان بروند و کسی که از آنها نگهداری هم کند نباشد و یا […]
خرید