گاهی یک بیمار بعد از یک عمل جراحی نیاز باشد که چند روزی در بیمارستان بستری باشد تا بهبودی کامل به دست آورد و چون بعد از عمل جراهی ناتوان شده است به تنهای قادر به انجام یک سری کارها نباشد و به علت کمبود پرستار در بیمارستان و نداشتن همراه نیاز باشد که یک پرستار بگیرد و چون پیدا کردن پرستار کار آسانی نیست شرکت همرا به شما پیشنهاد می کند که برای پیدا کردن یک پرستار همراه بیمار در بیمارستان با شرکت همراه تماس بگیرید و درخواست یک پرستار همراه بکنید. حتما در زمان تماس با شرکت همراه از نوع بیماری و عمل انجام شده و میزان مراقبت از بیمار اطلاعات کافی را به شرکت همرا بدهید تا شرکت بهترین و مناسب ترین پرستار را برای شما بفرستد. با ما تماس بگیرید: مهندس تلخاب فراهانی: ۰۹۱۲۴۵۰۶۳۵۹


ملت وب!

خرید
Secured By miniOrange